Skip links
  TSX: STGO     OTCQX: STPGF

МОНГОЛ УЛСЫН
ТЭРГҮҮНИЙ ҮНЭТ МЕТАЛЛ
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ

ШИНЭ ТАНИЛЦУУЛГА:

Компанийн танилцуулга 5-р сар

Огноо: 2024.05.13

ШИНЭ ВИДЕО:

  Бид хэн бэ?     

Компанийн Товч танилцуулга

“Степ Голд” ХХК нь Монголын уул уурхайн салбарт алт, мөнгө үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн нэг болох зорилтын хүрээнд жилд 60,000 унц алт гарган авах төлөвлөгөө тавин ажиллаж байна. Ордын анхдагч хүдрээс жилд ойролцоогоор 150,000 унц алт үйлдвэрлэн гаргаж төслийн хүчин чадлыг өргөтгөх техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулан батлуулсан.

1. ҮНДЭСНИЙ ЧАДВАРЛАГ БАГ

Баталгаажсан ололт амжилт. Ашиглалтын үйл ажиллагаанд Монголын хөрөнгө оруулагчдын тогтвортой дэмжлэгтэй.

2. АНХНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Уурхайг бүрэн ашиглалтанд оруулж, холбогдох зөвшөөрлүүдийг авсан. Эхний үе шат I – 2020 онд исэлдлийн бүсээс ~50,000 – 60,000 унц алт олборлон гаргахаар тооцож байна.

3. ОРДЫН НӨӨЦИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Алтан Цагаан Овоо ордын хүдрийн 1, 2, 4 биетүүдэд нөөцийн тооцоог шинэчлэн хийсэн бөгөөд Мөнгө илрэлийн нөөцийн тооцоог хийхээр хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж байна.

4. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ

Уудам Хөндий (“УХ”) төсөл: Степ Голд компани Баянхонгор аймагт 14,400 га талбай бүхий хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг. 2021 онд 4 шинэ алтны илрэлд өрөмдлөг хийнэ.

БИДНИЙ ҮҮРЭГ

Бага зардлаар урт хугацаанд үйл ажиллагаа явуулах үнэт металлын ордоос хувьцаа эзэмшигчдэд хамгийн өндөр ашиг хүртээх.

Хайгуулын ажлыг чанартай, бага зардлаар гүйцэтгэж, үйлдвэрлэлийн ажлыг богино хугацаанд эхлүүлэхэд түлхүү анхаарах

Өөрийн хамтрагчид, харилцагчид болон Монгол Улсын засгийн газрын бүх түвшинд тогтвортой харилцааг бий болгох.

ШИНЭ Видео

Twitter feed is not available at the moment.

ШИНЭ ТАНИЛЦУУЛГА

Огноо: 2024.05.13

Компанийн танилцуулга 5-р сар

Компанийн танилцуулга 3-р сар

Огноо: 2024.03.22

Компанийн танилцуулга 1-р сар

Огноо: 2024.01.30

Компанийн танилцуулга 11-р сар

Огноо: 2023.11.01

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Q1 Interim Financials

May 20, 2024

Financial Statement – Q2 2023

Aug 16, 2023

ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАН

NI 43-101 Техникийн тайлан

ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

  • AЛТАН ЦАГААН OВОО АЛТНЫ УУРХАЙ

    “Алтан Цагаан Овоо” алт-холимог металын орд нь Дорнод аймгийн Цагаан овоо сумын нутагт 5,492.63 гектар талбай бүхий ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд байрладаг.

  • MӨНГӨ ТӨСӨЛ

    Мөнгө алт- мөнгөний илрэл нь Алтан Цагаан Овоо ордын зүүн хойд хэсэгт байрладаг. Мөнгө илрэл нь бүтцийн хувьд бие даасан шинжтэй эпитермаль мөнгө-алтны судлын системийн гарал үүсэлтэй биет юм. Алтан Цагаан Овоо ордын Хүдрийн 4-р биет нь хойд хэсгээрээ өндөр агуулгатай алт-мөнгөний эрдэсжилт бүхий эгц баруун тийш чиглэсэн уналтайгаар, зүүн хойноос урагш чиглэн сунаж тогтсон Мөнгө хүдрийн биеттэй нийлэх магадлалтай гэж үзэж байна.

  • УУДАМ ХӨНДИЙ “УХ” ТӨСӨЛ

    Уудам Хөндий төсөл нь 14,397 гектар талбайг хамарсан хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбай юм. Төслийн талбай нь Улаанбаатар хотоос баруун урагш 800 км-т байрладаг. Уг төсөл нь “Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорацийн” хайгуул хийж судалсан Алтан Нар эпитермал алтны орд болон Баян-Хөндий алтны ордтой залгаа тэдгээр ордуудын дунд оршдог. “Степ Голд” ХХК нь геологийн зураглал, геохимийн дээжлэлт, геофизикийн судалгаа, гадаргуун дээжлэлт, суваг малталт зэрэг эрэл хайгуулын эхний үе шатны судалгааг эхлүүлсэн.

AЛТАН ЦАГААН OВОО
АЛТНЫ УУРХАЙ

Үйл Ажиллагааны Хүрээ

01

MӨНГӨ ТӨСӨЛ

Үйл Ажиллагааны Хүрээ

02

УУДАМ ХӨНДИЙ “УХ” ТӨСӨЛ

Үйл Ажиллагааны Хүрээ

03

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“Степ Голд” ХХК-ийн тогтвортой баримтлах алсын хараа нь бүх хувьцаа эзэмшигчдэд урт хугацааны үнэ цэнийг бий болгох явдал юм. АЛТАН ЦАГААН ОВОО төслийн олборлолтын үйл ажиллагааг байгаль орчны менежмент, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны дээд зэргийн стандарт болон нийгмийн хариуцлагад нийцүүлнэ.

Тогтвортой хөгжил

Нийгмийн хариуцлага

Тогтвортой хөгжил

Байгаль орчин

Тогтвортой хөгжил

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

Тогтвортой хөгжил

Монгол улс