Skip links

Бидний тухай

Засаглал

Степ Голд нь компанийн засаглалын үр дүнтэй үйл ажиллагааг тууштай хэрэгжүүлхийг эрмэлздэг. Манай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь ил тод байдал болон хариуцлагын өндөр стандартыг дэмжих бодлого боловсруулан ажилдаг.

www.sedar.com

Мэдээлэл

Сүүлийн үеийн мэдээ авахыг хүсвэл манай мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй.