Skip links

Хөрөнгө Оруулагчид

Санхүүгийн тайлангууд

  1. Home
  2. /
  3. Хөрөнгө Оруулагчид
  4. /
  5. Санхүүгийн тайлангууд

December 31, 2023

Audited Annual Financial Results of 2023

September 30, 2023

Q3 Interim Financials

June 30, 2023

Q2 Interim Financials

May 15, 2023

Q1 Interim Financials

December 31, 2022

Audited annual financial results of 2022

November 7, 2022

Q3 Interim Financials

August 15, 2022

Q2 Interim Financials

May 16, 2022

Q1 Interim Financials

March 31,2022

2021 Audited Annual Financial Statements

November 15, 2021

Q3 Interim Financials

August 17,2021

Q2 Interim Financials

May 17, 2021

Q1 Interim Financials

March 31, 2020

Audited Annual Financial Statements

June 09, 2020

Annual Report 2020

November 16, 2020

Q3 Interim Financials

August 14, 2020

Q2 Interim Financials

May 15, 2020

Q1 Interim Financials

March 30, 2020

Audited Annual Financial Statements

November 14, 2019

Q3 Interim Financials

August 13, 2019

Q2 Interim Financials

May 16, 2019

Q1 Interim Financials

April 1, 2019

2018 & 2017 Audited Annual Financials

November 14, 2018

Q3 Interim Financials

August 14, 2018

Q2 Interim Financials

Компанийн баримт бичгийн бүрэн номын санг SEDAR дээрх Steppe Gold хуудаснаас үзнэ үү.

Мэдээлэл

Сүүлийн үеийн мэдээ авахыг хүсвэл манай мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй.