Skip links

Хөрөнгө Оруулагчид

Санхүүгийн тайлангууд

  1. Home
  2. /
  3. Хөрөнгө Оруулагчид
  4. /
  5. Санхүүгийн тайлангууд

2022 оны 11-р сарын 7

3-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2022 оны 8-р сарын 15

2-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2022 оны 5-р сарын 16

1-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2022 оны 3-р сарын 31

2021 Жилийн эцсийн тайлан

2021 оны 11-р сарын 15

3-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2021 оны 8-р сарын 17

2-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2021 оны 5-р сарын 17

1-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2021 оны 3-р сарын 31

2020 Жилийн эцсийн тайлан

2020 оны 6-р сарын 9

Жилийн тайлан 2020

2020 оны 11-р сарын 16

3-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2020 оны 8-р сарын 14

2-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2020 оны 5-р сарын 15

1-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2020 оны 3-р сарын 30

Жилийн эцсийн тайлан

2019 оны 11-р сарын 14

3-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2019 оны 8-р сарын 13

2-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2019 оны 5-р сарын 16

1-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2019 оны 4-р сарын 1

Жилийн эцсийн тайлан

2018 оны 11-р сарын 14

3-р улирал, Санхүүгийн тайлан

2018 оны 8-р сарын 14

2-р улирал, Санхүүгийн тайлан

Компанийн баримт бичгийн бүрэн номын санг SEDAR дээрх Steppe Gold хуудаснаас үзнэ үү.

Мэдээлэл

Сүүлийн үеийн мэдээ авахыг хүсвэл манай мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй.