Skip links

Мэдээ

Степ Голд өрөмдлөг болон хайгуулын ажлын явцын талаар мэдээлэв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот – (Нюүсфайл Корп. – 2020 оны 9-р сарын 15-ны өдөр) – Степ Голд Лтд. (ТХХБ: СГ) (цаашид “Степ Голд” эсхүл “Компани” гэх) нь АЦО алтны уурхай болон Уудам хөндий (цаашид “УХ” гэх) алтны төсөл тус бүрийн хүрээнд явагдаж буй хайгуулын өрөмдлөг болон суваг малталтын ажлын явцын талаар мэдээлж байна.

АЦО АЛТНЫ УУРХАЙ

Одоогоор АЦО ордод Степ Голд баганат өрмийн гурван машин 24 цагаар өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэж байна. Хоолой-1 болон Хоолой-4 мөн Мөнгө илрэлд гүйцэтгэж буй нарийвчилсан хайгуул болон хүдрийн биетийн үргэлжлэлийг тогтоох зорилготой өрөмдөгийн ажил юм. Өрөмдлөгийн ажлын зорилго нь 2020 оныг дуусахаас өмнө одоо байгаа АЦО ордын нөөцийг шинэчлэн тогтоох мөн Мөнгө илрэлийн нөөцийн тооцоог хийх.

2020 оны байдлаар Степ Голд нийт 23 цооногоор 9,482тууш.метр өрөмдсөн. 2019 онд гүйцэтгэсэн нарийвчилсан өрөмдлөгийн үр дүн болон 2020 оны өрөмдлөгийн ажлын 9 цооногийн үр дүнг хүлээн авсан.

2019 оны өрөмдлөгийн хөтөлбөрийн гол үр дүнг дор дурдав. Үүнд:

Хоолой-4 хүдрийн биет

 • АЦО-357                         85 метр гүнээс 22 тууш метрт дундаж Au-2.4г/т
 • АЦО-367                         219 метр гүнээс 10 тууш метрт дундаж Au-59 г/т

Мөнгө илрэл

 • МО-122                           259.7 метр гүнээс 34.3 тууш метрт дундаж Au-7.6г/т, Ag-24.11г/т мөнгө
 • МО-130                           286 метр гүнээс5 тууш метрт дундаж Au-2.07г/т, Ag-181г/т

Мөн Хоолой-1 хүдрийн биетийн анхдагч хүдрийн бүсэд 2020 оны өрөмдлөгийн ажлын хүрээнд нэмэлт өрөмдлөгийн ажил хийж байна.

 • АЦО-364                        6.48 метрийн гүнд Au-0.46г/т, Ag-40.69г/т, Cu-1.39%г/т,Pb-4.66%, Zn 20.88% цайр

Мөнгө илрэлд хийгдсэн 2020 оны өрөмдлөгийн хөтөлбөрийн үр дүнг дор дурдав. Үүнд:

 • МО-139                          219.2 метр гүнээс 19.3 тууш метрт дундаж Au-6.77г/т, Ag-28.6г/т
 • МО-140                          205.1 метр гүнээс 22.9 тууш метрт дундаж Au-4.73г/т, Ag 87.10г/т
 • МО-141                          168 метр гүнээс 11 тууш метрт дундаж Au-4.83г/т, Ag-249.03г/т
 • МО-142                          269 метр гүнээс 21 тууш метрт дундаж Au-3.77г/т, Ag-8.7г/т
 • МО-143                          257 метр гүнээс 38 тууш метрт дундаж Au-1.32г/т, Ag-78.44г/т
 • МО-144                          238 метр гүнээс 32 тууш метрт дундаж Au 1.59г/т, Ag-115.8г/т
                                            300 метрийн гүнээс 19.3 тууш метрт дундаж Au-6.26г/т, Ag-15.01г/т
                                            331 метрийн гүнээс 15 тууш метрийн дундаж Au-7.81г/т, Ag-6.07г/т

АЦО алтны ордод явагдаж буй өрөмдлөгийн ажил нь 2020 оныг дуустал үргэлжилнэ. Одоогоор шинжилгээний хариунууд хүлээгдэж байгаа бөгөөд дараагийн 30 хоногийн хугацаанд тус хариуг тайлагнана.

Cannot view this image? Visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/6562/63843_63487059a4cfeb46_001.jpg

Зураг 1

Энэхүү графикийн сайжруулсан хувилбарыг дор дурдсан холбоосноос харна уу.
https://orders.newsfilecorp.com/files/6562/63843_63487059a4cfeb46_001full.jpg

Cannot view this image? Visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/6562/63843_63487059a4cfeb46_002.jpg

Зураг 2

Энэхүү графикийн сайжруулсан хувилбарыг дор дурдсан холбоосноос харна уу.
https://orders.newsfilecorp.com/files/6562/63843_63487059a4cfeb46_002full.jpg

Мөн Компани нь АЦО ордын анхдагч хүдрийн олборлолтын үйл ажиллагааг эхлүүлэхтэй холбогдуулан хийж буй санхүүжилт татах техник эдийн засгийн үндэслэл (цаашид “СТТЭЗҮ”)-ийг боловсруулж байна. Бид СТТЭЗҮ-ийн ажлын явцын талаарх мэдээллийг тогтмол танилцуулана. СТТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажилд гадны зөвлөхүүдийг авч ажиллуулж байгаа. Эргэлтийн хөрөнгө болон АЦО ордын үйл ажиллагаанаас орж ирж байгаа буй тогтмол мөнгөн орлогын үр дүнд бид 2021 оны дунд хэсгээс флотацийн баяжуулах үйлдвэрийн барилга байгууламж болон бусад дэд бүтцийг барих ажлыг эхлүүлэхэд шаардагдах төслийн санхүүжилтийг бий болгох боломжтой болсон

УУДАМ ХӨНДИЙ ТӨСӨЛ

Cannot view this image? Visit: https://orders.newsfilecorp.com/files/6562/63843_63487059a4cfeb46_003.jpg

Зураг 3

Энэхүү графикийн сайжруулсан хувилбарыг дор дурдсан холбоосноос харна уу.
https://orders.newsfilecorp.com/files/6562/63843_63487059a4cfeb46_003full.jpg

Манай компани Баянхонгор аймгийн Алтны бүсэд орших Уудам хөндий алтны төслийн хайгуулын ажлыг эхлүүллээ. Өнөөдрийн байдлаар Степ Голд ХХК эрэл хайгуулын ажлын хүрээнд 933 метр талбайд 18 суваг малталтын ажлыг гүйцэтгээд байгаа билээ. Энэ ажил цаашид үргэлжлэх бөгөөд эхний ээлжид хайгуулын талбайд тогтоогдсон дөрвөн илрэлд суваг малталтын ажлыг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байна.

Суваг малтмалтын анхдагч үр дүнгээр Сүүн зам эрэл хайгуулын талбайд 700 метр урттай, 12 хүртэлх метрийн өргөнтэй 1.49г/т алт, 450г/т мөнгө, 2.98% зэс, 3.98% хар тугалга, 0.31% цайрын дундаж агуулгатай хүдрийн бүс тогтоогдсон. Энэхүү таатай үр дүнд тулгуурлан дээрх талбайд хайгуулын ажлаа өргөжүүлж, ирэх сард талбайд геофизикийн болон өрөмдлөгийн ажил хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн.

Степ Голдын Ерөнхийлөгч болон Гүйцэтгэх захирал, Т. Батаа хэлэхдээ, “АЦО алтны төслийн өрөмдлөгийн үр дүн сайн байгаа нь АЦО ордын анхдагч хүдрийн олборлолын ажлыг үргэлжлүүлэн хийж төслийн үргэлжлэх хугацааг уртасгах боломжтойг харуулж байна. Мөн УХ төсөл нь эхний үр дүнгүүд сайн байгаа бөгөөд хайгуулын ажлын явцын талаар хувь эзэмшигч болон хувьцаа эзэмшигч нарт мэдээлэл өгөх төлөвлөгөөтэй байгаа”.

Мэргэшсэн этгээд

Энэхүү мэдээний техник агуулгыг Хишигсүрэнийн Энхтүвшин Мэргэшсэн этгээдийн хувьд хянаж, батлав.

Степ Голд Лимитед

Степ Голд нь Монголын үнэт металл олборлогч тэргүүлэх зэрэглэлийн компани юм.

Нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтэй бол Гүйцэтгэл захирал бөгөөд Ерөнхийлөгч, Т. Батаад хандана уу.

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 14241,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Олимпийн гудамж 19А,
Шангри-Ла оффис, 1201 тоот

Өөдрөг мэдэгдэл, мэдээллийн талаарх анхааруулах мэдэгдэл

Дээрх мэдээнд өөдрөг мэдэгдэл, мэдээлэл агуулагдаж байгаа ба тус мэдэгдэл, мэдээллийн тооцоолол бидний хэд хэдэн мэдэж буй болон мэдээгүй эрсдэл, тодорхойгүй байдал болон бусад хүчин зүйлстэй бодит байдлаар зөрж, үгүйсгэгдэж болзошгүй. Тухайн зөрүү, үгүйсгэлийг үүсгэж буй хүчин зүйлсэд дэлхийн түүхий эдийн зах зээл, хөрөнгийн зах зээл, уул уурхайн салбарт хамааралтай эд зүйлсийн үнэ, хангалт нийлүүлэлт мөн уул уурхайн салбарт нөлөөлөх засгийн газар, эрх зүйн орчин тус бүрийн өөрчлөлт хамаарна. Энэхүү мэдээнд агуулагдах өөдрөг мэдэгдэл, мэдээллийн хувьд зарим хүчин зүйлсийг дурьдахад Хувьцааны арилжаа болон Монгол Улс дахь бизнес, эдийн засаг, улс төрийн нөхцөл байдалтай холбоотой мэдэгдэл, мэдээллийг ойлгоно. Тухайн өөдрөг мэдэгдэл, мэдээллүүд нь бидний үзэмжээр зохимжтой хэдий ч үйл явц өөрчлөгдөж болзошгүй тул бид ирээдүйн үр дүн, үйл ажиллагааны түвшин, гүйцэтгэл мөн ололт амжилтад баталгаа өгөх боломжгүй. Холбогдох хуульд шаардсанаас бусад тохиолдолд бид тухайн өөдрөг мэдэгдэл, мэдээллийг шинэ мэдээлэл, ирээдүйн үйл явдал эсхүл бусад зүйлстэй холбогдуулан шинэчлэх, өөрчлөх зорилго эсхүл үүргээс татгалзсан болно.

Хүснэгт 1. 2019 оны өрөмдлөгийн ажлын үр дүн

Д/д Байршил Цооног Гүн (м) (м)-ээс (м) хүртэлх Дундаж урт (м) Алт (г/т) Мөнгө (г/т) Зэс (%) Хар тугалга (%) Цайр (%)
1 АЦО-1 АЦО-356 332.00 292.00 294.00 2.0 0.51 34.15 0.45 2.19 7.77
2 АЦО-4 АЦО-357 311.00 85.00 107.00 22.0 2.41 3.40 0.03 0.11 0.21
оролцуулан 98.00 102.00 4.0 7.00 2.75 0.02 0.04 0.04
оролцуулан 100.00 101.00 1.0 18.45 4.50 0.04 0.03 0.06
3 АЦО-4 АЦО-358 119.00 70.00 85.00 15.0 0.82 76.64 0.01 0.03 0.06
оролцуулан 80.00 81.00 1.0 2.73 140.00 0.01 0.03 0.08
87.00 92.00 5.0 0.44 131.22 0.00 0.02 0.05
4 АЦО-4 АЦО-359 326.00 161.00 166.40 5.4 0.58 10.10 0.00 0.01 0.01
268.00 272.00 4.0 0.60 7.98 0.03 0.58 1.28
5 АЦО-4 АЦО-360 128.00 79.55 84.00 4.5 0.98 444.34 0.01 0.03 0.10
104.70 114.00 9.3 0.75 50.83 0.01 0.02 0.05
оролцуулан 107.00 108.00 1.0 2.26 114.00 0.01 0.06 0.17
6 АЦО-4 АЦО-361 221.50 65.00 67.00 2.0 0.43 82.70 0.02 0.07 0.15
7 АЦО-4 АЦО-362 321.90 129.00 135.00 6.0 0.65 116.98 0.01 0.08 0.24
273.00 289.00 16.0 1.20 2.97 0.10 0.39 0.74
оролцуулан 285.00 287.00 2.0 4.62 10.00 0.58 1.22 3.10
8 АЦО-4 АЦО-363 275.00 0.00 27.00 27.0 0.92 5.28 0.08 0.37 0.06
82.00 90.00 8.0 0.49 1.55 0.00 0.00 0.01
9 АЦО-1 АЦО-364 386.00 348.88 352.00 3.1 1.94 45.95 1.35 3.60 12.25
оролцуулан 350.00 352.00 2.0 2.80 57.80 1.67 3.97 15.85
353.00 359.48 6.5 0.46 40.69 1.39 4.66 20.88
10 АЦО-4 АЦО-365 350.00 нөлөө бүхий огтолцол байхгүй
11 АЦО-4 АЦО-366 92.00 нөлөө бүхий огтолцол байхгүй
12 АЦО-4 АЦО-367 293.00 219.00 229.00 10.0 4.59 9.22 0.06 1.79 2.94
оролцуулан 222.00 223.00 1.0 5.80 19.40 0.16 6.20 11.75
оролцуулан 225.00 226.00 1.0 35.70 48.10 0.22 6.79 8.31
13 АЦО-4 АЦО-368 197.00 120.00 128.00 8.0 1.53 15.51 0.01 0.07 0.12
150.00 171.00 21.0 0.68 29.01 0.01 0.02 0.05
14 АЦО-1 АЦО-369 440.00 125.00 125.70 0.7 0.39 9.40 0.17 2.73 8.34
418.00 422.00 4.0 0.10 8.25 0.13 1.39 3.23
15 АЦО-4 АЦО-371 305.00 80.22 87.65 7.4 0.95 265.24 0.01 0.11 0.35
93.00 97.00 4.0 0.42 2.95 0.00 0.00 0.00
16 АЦО-4 АЦО-372 281.00 193.00 195.00 2.0 1.63 18.35 0.35 2.73 6.34
239.00 241.00 2.0 0.34 11.50 0.01 0.02 0.02
17 АЦО-4 АЦО-373 263.00 179.00 180.00 1.0 0.33 8.10 0.00 0.00 0.01
187.00 196.75 9.7 0.81 7.59 0.01 0.03 0.05
18 АЦО-4 АЦО-374 221.00 92.00 95.90 3.9 0.42 381.97 0.05 0.05 0.08
123.95 130.00 6.0 3.01 809.17 0.05 0.17 0.45
153.32 157.30 3.98 1.67 335.72 0.02 0.05 0.12
19 АЦО-4 АЦО-375 296.00 230.75 239.00 8.25 0.34 1.55 0.01 0.06 0.09
271.00 273.00 2.0 0.43 7.15 0.13 1.62 2.72
20 АЦО-4 АЦО-376 305.00 247.00 257.00 10.0 0.62 11.72 0.01 0.10 0.23
278.00 285.00 7.0 1.28 15.27 0.02 0.11 0.24
21 АЦО-4 АЦО-377 212.00 104.00 112.00 8.0 1.27 4.03 0.05 0.41 0.90
158.57 172.00 13.43 0.82 12.14 0.01 0.06 0.10
22 АЦО-4 АЦО-378 278.00 208.00 214.00 6.0 1.06 42.83 0.00 0.08 0.46
216.00 228.00 12.0 0.61 17.43 0.00 0.02 0.05
243.00 250.00 7.0 1.00 49.81 0.00 0.02 0.03
23 Мөнгө МО-120 356.00 128.40 152.50 24.1 0.90 43.65 0.00 0.01 0.02
236.50 242.50 6.0 1.00 26.88 0.00 0.00 0.03
24 Мөнгө МО-121 329.00 224.00 225.00 1.0 0.40 0.60 0.00 0.01 0.02
25 Мөнгө МО-122 401.00 190.00 205.00 15.0 0.74 235.73 0.01 0.04 0.09
212.00 230.00 18.0 0.64 110.61 0.00 0.01 0.03
244.00 257.50 13.5 0.78 85.22 0.00 0.01 0.03
259.70 294.00 34.3 7.60 24.11 0.03 0.15 0.25
оролцуулан 279.00 285.00 6.0 38.57 37.17 0.16 0.84 1.28
оролцуулан 279.00 283.00 4.0 55.90 53.05 0.19 1.20 1.76
оролцуулан 280.00 281.00 1.0 98.50 64.70 0.19 1.28 3.24
295.00 302.00 7.0 1.10 5.70 0.00 0.00 0.00
303.00 311.00 8.0 1.30 6.61 0.00 0.01 0.01
343.00 353.00 10.0 0.76 8.84 0.00 0.01 0.01
26 Мөнгө МО-123 380.00 нөлөө бүхий огтолцол байхгүй
27 Мөнгө МО-124 146.00 1.80 57.00 55.2 1.21 61.45 0.00 0.01 0.01
28 Мөнгө МО-125 290.00 91.05 116.50 25.45 0.84 36.11 0.00 0.00 0.01
29 Мөнгө МО-126 404.00 173.00 181.75 8.75 1.50 82.86 0.01 0.02 0.03
206.00 221.00 15.0 0.74 155.71 0.00 0.02 0.04
223.00 230.00 7.0 0.51 86.19 0.00 0.01 0.02
231.00 255.00 24.0 1.33 41.12 0.00 0.01 0.01
30 Мөнгө МО-127 386.00 нөлөө бүхий огтолцол байхгүй
31 Мөнгө МО-128 408.00 347.00 352.00 5.0 0.76 7.08 0.00 0.01 0.02
32 Мөнгө МО-129 335.00 242.00 246.00 4.0 0.53 84.45 0.00 0.01 0.05
247.00 265.80 18.8 0.99 109.08 0.00 0.02 0.04
33 Мөнгө МО-130 348.00 286.00 319.50 33.5 2.04 181.87 0.01 0.03 0.07
оролцуулан 295.00 296.00 1.0 6.30 383.00 0.01 0.03 0.07
оролцуулан 299.00 303.00 4.0 6.66 704.75 0.02 0.12 0.28
оролцуулан 309.00 311.00 2.0 2.89 411.50 0.01 0.06 0.14
34 Мөнгө МО-131 296.00 83.00 96.00 13.0 0.73 45.03 0.00 0.00 0.01
98.00 103.00 5.0 0.43 29.67 0.00 0.00 0.01
104.00 109.16 5.16 0.53 41.66 0.00 0.00 0.02
35 Мөнгө МО-132 335.00 1.00 5.00 4.0 0.52 41.92 0.00 0.01 0.00
141.00 147.00 6.0 0.89 31.05 0.00 0.00 0.01
36 Мөнгө МО-133 287.00 нөлөө бүхий огтолцол байхгүй
37 Мөнгө МО-134 300.00 нөлөө бүхий огтолцол байхгүй
38 Мөнгө МО-135 305.00 272.00 275.00 3.0 1.43 63.60 0.00 0.01 0.02
39 Мөнгө МО-136 332.00 309.60 310.60 1.0 0.54 14.10 0.00 0.00 0.02

Хүснэгт 2. 2020 оны өрөмдлөгийн ажлын үр дүн

Д/д Байршил Цооног Гүн (м) (м)-ээс (м) хүртэлх Дундаж урт (м) Алт (г/т) Мөнгө (г/т) Зэс (%) Хар тугалга (%) Цайр (%)
1 Мөнгө МО-137 410.00 313.00 318.00 5.0 0.59 6.26 0.00 0.00 0.01
330.00 334.00 4.0 0.49 8.18 0.00 0.00 0.01
2 Мөнгө МО-138 453.00 166.00 177.20 11.2 1.19 52.88 0.00 0.01 0.03
221.00 258.30 37.3 1.40 10.49 0.00 0.01 0.01
270.60 281.00 10.4 3.34 47.21 0.01 0.03 0.07
3 Мөнгө МО-139 452.00 219.20 238.50 19.3 6.77 28.60 0.02 0.04 0.07
оролцуулан 224.65 226.50 1.85 8.13 39.89 0.02 0.05 0.14
оролцуулан 227.50 237.50 10.0 11.03 34.21 0.03 0.06 0.10
4 Мөнгө МО-140 305.00 205.10 228.00 22.9 4.73 87.10 0.01 0.02 0.04
оролцуулан 205.10 224.00 18.9 5.26 101.11 0.01 0.02 0.05
5 Мөнгө МО-141 375.60 153.00 164.00 11.0 2.40 33.48 0.00 0.01 0.01
оролцуулан 159.00 162.00 3.0 6.18 37.53 0.00 0.01 0.01
168.00 209.00 41.0 1.94 103.21 0.00 0.01 0.03
оролцуулан 168.00 179.00 11.0 4.83 249.03 0.01 0.03 0.07
272.00 288.00 16.0 1.78 357.81 0.01 0.05 0.08
6 Мөнгө МО-142 392.00 217.00 248.00 31.0 0.72 72.86 0.00 0.01 0.03
269.00 290.00 21.0 3.77 8.70 0.01 0.02 0.04
оролцуулан 272.00 280.00 8.0 8.01 13.83 0.01 0.04 0.06
7 Мөнгө МО-143 431.00 257.00 295.00 38.0 1.32 78.44 0.01 0.01 0.03
оролцуулан 281.00 284.00 3.0 2.76 171.67 0.01 0.02 0.06
297.00 306.00 9.0 4.60 6.50 0.00 0.02 0.03
оролцуулан 303.00 304.00 1.0 32.30 13.10 0.00 0.06 0.07
389.00 404.00 15.0 2.14 12.77 0.00 0.01 0.06
8 Мөнгө МО-144 443.00 238.00 270.00 32.0 1.59 115.80 0.01 0.02 0.05
272.00 285.00 13.0 1.07 247.52 0.01 0.04 0.10
300.00 319.30 19.3 6.26 15.01 0.01 0.04 0.05
оролцуулан 305.00 307.00 2.0 22.35 29.55 0.02 0.19 0.13
331.00 346.00 15.0 7.81 6.07 0.01 0.09 0.16
оролцуулан 344.00 346.00 2.0 32.95 17.00 0.03 0.34 0.73
368.00 375.00 7.0 1.98 3.36 0.00 0.01 0.01
9 Мөнгө МО-145 314.00 үр дүн хүлээгдэж байна
10 МО-146 470.00 үр дүн хүлээгдэж байна
11 МО-147 287.00 үр дүн хүлээгдэж байна
12 МО-148 452.00 үр дүн хүлээгдэж байна
13 МО-149 389.00 үр дүн хүлээгдэж байна
14 МО-150 381.00 үр дүн хүлээгдэж байна
15 МО-151 446.00 үр дүн хүлээгдэж байна
16 МО-152 473.00 үр дүн хүлээгдэж байна
17 МО-153 560.00 үр дүн хүлээгдэж байна
18 МО-154 470.00 үр дүн хүлээгдэж байна
19 МО-155 207.00 үр дүн хүлээгдэж байна
20 МО-156 491.00 үр дүн хүлээгдэж байна
21 МО-157 419.00 үр дүн хүлээгдэж байна
22 AЦO-1 AЦO-379 401.00 296.00 302.00 6.0 0.80 7.68 0.43 0.51 3.26
307.00 312.00 5.0 0.35 1.26 0.02 0.05 0.18
23 AЦO-1 AЦO-380 461.00 үр дүн хүлээгдэж байна

* Дээр дурьдсан уурхай, орд болон илрэлд тогтоогдсон хүдэржилт нь Степ Голдын хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хүрээнд хийгдэж буй хайгуулын ажлын үр дүнтэй харилцан адил байна гэсэн үг биш.

Энэхүү мэдээний эх сурвалж хувилбарыг дор дурдсан холбоосноос харна уу.

https://www.newsfilecorp.com/release/63843

Шинэ мэдээ

Мэдээлэл

Сүүлийн үеийн мэдээ авахыг хүсвэл манай мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй.