loader image

Cтеп Голд компани эхний жилийн үйлдвэрлэлээ амжилттай явуулж, улмаар 2-р шатны үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалтдаа бэлтгэж байна