loader image

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“Степ Голд” ХХК-ийн тогтвортой баримтлах алсын хараа нь бүх хувьцаа эзэмшигчдэд урт хугацааны үнэ цэнийг бий болгох явдал юм. АЛТАН ЦАГААН ОВОО төслийн олборлолтын үйл ажиллагааг байгаль орчны менежмент, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны дээд зэргийн стандарт болон нийгмийн хариуцлагад нийцүүлнэ.